COVID-19 en het PE-café

COVID-19 en het PE-café

2560 1710 PE-café

Nederland heeft al een week of 8 te maken met maatregelen om de gevolgen van de COVID-19 uitbraak in te dammen. De afgekondigde maatregelen hebben ervoor gezorgd dat onze zorg niet is overspoeld met COVID-19 patiënten en dat heeft waarschijnlijk veel levens gered. Wij zijn blij dat de maatregelen werken en dat we als land in staat zijn om ons solidair te gedragen in tijden dat het moeilijk wordt. De afgekondigde maatregelen hebben ook gevolgen voor het PE-café. Zo zijn de PE-café’s die we eind april en begin mei hadden gepland al verschoven naar november.  Bovendien zijn we aan het kijken hoe wij de nog komende PE-café’s kunnen organiseren op een manier die past bij een anderhalvemetereconomie en in lijn met de vandaag aangekondigde versoepeling van maatregelen.

PE-café juni komt te vervallen

Wij hebben, om ons goed voor te kunnen bereiden en te komen tot een goede afstemming met de locaties, besloten om het PE-café van juni te laten vervallen. Onze PE-café’s zijn grotere bijeenkomsten in ons aanbod en die vragen om meer voorbereidingstijd. We willen vooral dat jullie als deelnemers met een goed en veilig gevoel naar onze bijeenkomsten komen en   beseffen dat we daar zorgvuldig naar toe moeten groeien. We starten de komende maand wel alvast met onze kleinere workshops en trainingen (tot 10 deelnemers) om daarna te kijken naar onze workshops en trainingen tot 14 deelnemers. Al deze bijeenkomsten worden COVID-19 proof (anderhalve meter etc.) georganiseerd. Vervolgens kunnen we met behulp van de ervaringen die we daarmee opdoen en in lijn met landelijke ontwikkelingen op een goede en verantwoorde manier invulling gaan geven aan onze andere formules.

PE-café’s in het najaar gaan vooralsnog door

De PE-café’s die we in het najaar gepland hebben staan gaan vooralsnog door. Daarbij zorgen we ervoor dat deze overeenkomsten veilig en comfortabel worden georganiseerd, binnen de randvoorwaarden die de richtlijnen vanuit het RIVM ons voorschrijven. Praktisch gezien betekent dit dat we in dit jaar nog 3 verschillende PE-café’s hebben. Voor abonnementhouders hebben we besloten om de prijs voor ons abonnement voor vier bijeenkomsten ook te gaan hanteren voor deelnemers die drie bijeenkomsten bijwonen, zodat onze abonnementhouders geen last hebben van deze keuze. Voor abonnementhouders die al hadden gekozen voor drie bijeenkomsten betekent dit concreet een verlaging van de abonnementsprijs.

Extra “doekje voor het bloeden”

Dat het PE-café in juni vervalt vinden we vervelend. Vooral ook omdat het een mooi en relevant thema betrof. Wij hebben daarom besloten om een deel van de inhoud van dat PE-café in een virtuele bijeenkomst met jullie te gaan delen. Aan dit virtuele PE-café zijn geen kosten verbonden, zie het als een extra “doekje voor het bloeden” dat wij je graag aanbieden. Over de datum en opzet van ons virtuele PE-café volgt binnenkort meer informatie, maar waarschijnlijk zal het virtuele PE-café worden georganiseerd op 2 juli 2020, dus vul die datum vast met potlood in je agenda in.

Op zoek naar inspiratie de komende maanden?

Wil je nu in mei en/of juni toch inspiratie opdoen en een training volgen dan verwijzen we je graag naar ons aanbod via PLUC!, waar we een mooi aanbod hebben staan van workshops, webinars en virtual classrooms.