De Finance Transformatie: flexibel veranderen

De Finance Transformatie: flexibel veranderen

4912 3264 PE-café

De impact van technologie op organisaties, en daarmee op finance, is groot en neemt de komende jaren alleen maar toe. Veel organisaties experimenteren met technologie om te kunnen onderzoeken waar ze zijn geholpen bij de inzet van die technologie. Waar ze precies uitkomen is daarbij nog onzeker. De snelheid van ontwikkelingen, maar zeker ook de technologie zelf zetten druk op finance als vakgebied en op de Finance Professional zelf. En dus zetten veel organisaties in op de transformatie van finance. Maar hoe pak je dat aan?

“One size does not fit all”

De transformatie van finance is een heftig veranderingsproces. De meeste senior Finance Professionals die nu werken in organisaties hebben het grootste deel van hun opleiding (zo niet hun hele opleiding) genoten in de vorige eeuw. Hele generaties groeiden daardoor op met de Deming circle (Plan, Do, Check, Act) en met het geloof dat veranderen een rationeel en planbaar proces is. Hoe anders kan de werkelijkheid in elkaar zitten? Iedereen die wel eens in veranderingstrajecten heeft gezeten (en wie heeft dat niet) weet dat veranderingen soms vastlopen op de meest onverwachte zaken. Zo heeft elk veranderingsproces een eigen onderstroom waar politiek, macht en belangen een sterke rol spelen. Sterker nog, ik durf te stellen dat de onderstroom het uiteindelijke resultaat van de verandering het meest bepaalt. Natuurlijk kun je het rationele middel van de krachtenveld-analyse in de planfase goed hebben toegepast, maar het gaat uiteindelijk om hoe het uitpakt in de praktijk. En dat vraagt om een vorm van flexibiliteit in de manier waarop we veranderen. Zeker wanneer het dan ook nog eens gaat om iets ingrijpends als een Finance Transformatie. Moeten we het plannen dan afschaffen? Nee hoor, we moeten alleen beseffen dat we in de uitvoering flexibiliteit nodig hebben in de manier waarop we verschillende mensen en groepen meenemen in de verandering en in het doel waar we naar toe werken.

Het leiden van een Finance Transformatie

Maar wat maakt een Finance Transformatie dan heftiger dan een “gewoon” veranderingsproces? Dat wordt vooral veroorzaakt door zaken als:

  • De snelheid van technologische ontwikkelingen;
  • De hoeveelheid van technologische ontwikkelingen die Finance raken;
  • Het ontbreken van een helder eindpunt;
  • Verschillen in consequenties voor de “bloedgroepen” in finance.

Wanneer we kijken naar de hoeveelheid en de snelheid van technologische ontwikkelingen dan is het voor een individu niet meer bij te houden wat de ontwikkelingen allemaal zijn en hoe ze in samenhang zijn in te zetten voor de organisatie. Bovendien zorgen de snelheid en hoeveelheid in ontwikkelingen ervoor dat we geen heel heldere stip aan de horizon hebben waar we naar toe transformeren. We zijn nog niet klaar met de ene technologie of de andere technologie maakt zijn opwachting. We kunnen bijvoorbeeld niet stellen dat “we klaar zijn wanneer proces X voor 95% is gerobotiseerd met behulp van RPA”. Ook hebben we te maken met banen in finance die straks simpelweg niet meer bestaan en banen in finance die nog wel toegevoegde waarde hebben. Dat zorgt dat een deel van de Finance Professionals ronduit negatief tegenover de inzet van technologie zal staan. Maar of een finance baan verdwijnt of niet, we staan voor een enorme verschuiving van benodigde competenties en vaardigheden binnen finance. Het leiden van de Finance Transformatie is dan ook geen standaard klus. Naast het organiseren van een ecosysteem dat helpt de juiste koers uit te zetten en de juiste technologie op waarde te schatten is het belangrijk te snappen dat het succes van de transformatie afhankelijk is van de manier waarop de finance functie de transformatie ondersteunt. Daarvoor zijn het hebben van perspectief, autonomie en een dynamische aanpak voor de verschillende bloedgroepen essentieel.