Futureproof ondernemen in 6 stappen

Futureproof ondernemen in 6 stappen

4896 3264 PE-café

Turbulentie in bijna elke markt is groot, nieuwe toetreders komen uit onverwachte hoek en geven traditionele spelers het nakijken. De levensduur van business modellen wordt daarnaast steeds korter. Bijna elke ondernemer, elke markt krijgt hier mee te maken. Om in de toekomst succesvol te blijven is ander gereedschap, andere vaardigheden en een andere manier van denken nodig. Een business plan werkt niet meer. Het kost te veel tijd, er staan te veel aannames in en niemand heeft tijd om het te lezen. Het kan anders: concreter, actiegerichter, sneller en visueler!

Uw business in kaart met het Business Model Canvas
Het Business Model Canvas geeft u in een oogopslag een idee hoe business model eruit ziet en waar u kunt innoveren. Door ermee te spelen, het te ontwerpen, te herontwerpen en te testen, bent u slagvaardig in veranderende omstandigheden. In dit artikel legt Patrick van der Pijl, CEO van Business Models Inc., in 6 stappen uit hoe u uw business model futureproof kunt maken.

1. Begrijp uw business model: Als ondernemer heeft u inzicht nodig in uw business model. Niet pas als uw omzet terugloopt, maar ook als u succesvol bent. Hoe verdient u geld? Hoe voegt u waarde toe aan uw klant? Welke verschillende proposities levert u? Via welke kanalen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van uw business model? Dit kunt u in kaart brengen met het Business Model Canvas.

2. Weet welk probleem u nu echt voor de klant oplost: Klanten worden overspoeld met informatie. Voor klanten zijn alleen die producten en diensten interessant die een probleem voor hen oplossen. Te vaak verzanden we echter in aannames over wat de klant wil, zonder het bij die klant te checken. Ga dus echt het gesprek met uw klant aan. Hoe voeg u nu echt waarde toe?

3. Begrijp op welke trends uw business model vaart: Op welke trendgolven is uw business gebouwd? Klantgedrag verandert als gevolg van o.a. internet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in uw omgeving? Is uw business model hierop gebouwd en op voorbereid? Kijk om u heen en laat u niet verrassen.

4. Vorm een uitgesproken visie: Strategie is het maken van keuzes. Als ondernemer moet u weten wat uw winnende ambitie is en waar u het spel wilt spelen. Wat gaat u wel doen? En wat gaat u uiteindelijk niet meer doen? Bedenk waar u voor staat zodat u de goede keuzes kunt maken. Maak uw idee visueel en zorg dat iedereen in de organisatie snapt waar u naar toe wilt.

5. Leer van andere modellen en experimenteer: U hoeft niet creatief te zijn om nieuwe business modellen te bedenken. Leer van nieuwe succesvolle business modellen in de markt, en dan niet alleen uw eigen markt. Hoe zou uw business model eruit zien als u zou denken als AirBNB, Uber of 2theloo? De volgende stap is testen: een idee heeft pas waarde als het is getest met klanten. De klant bepaalt uiteindelijk uw beste model.

6. Heb uw volgende business model op de plank: Er bestaat geen ‘beste’ business model. Het is afhankelijk van de keuzes die u maakt als ondernemer. Wees voorbereid, zodat u snel kunt schakelen. Pin u niet vast op één model, maar heb nieuwe opties op de plank.