Visie van André Nijhof

Visie van André Nijhof

3840 2160 PE-café

Visie op een duurzame toekomst

In zijn visie op een duurzame toekomst, heeft elk individu volgens André een diep gevoel van verbondenheid met de natuur, met anderen en met de gevolgen van zijn of haar eigen gedrag. Mensen wachten niet tot anderen hen zullen leiden, maar nemen zelf verantwoordelijkheid om de spanningen en verschillen in de samenleving op te lossen. Mensen hebben een bewust en helder idee over waar ze voor staan, zonder meteen doelloos tot actie over te gaan

Die betrokkenheid ontbreekt vaak in de huidige samenleving, zowel op individueel als organisatieniveau.

Hoe bereik je verandering?

In elke branche zijn bedrijven die laten zien hoe het anders – op een duurzamere manier – kan. In deze organisaties zijn individuen die de leiding nemen, die zichzelf en anderen steeds weer uitdagen om bewuste, betere beslissingen te nemen. Dit soort individuen leidt verandering bijna altijd vanuit een eigen, persoonlijke overtuiging. Alleen dan kunnen ze samenwerken met anderen om verandering in het systeem te creëren

Hoe ben je een geloofwaardig partner voor verandering?

Als professor Sustainable Business and Stewardship kan André de verandering richting een duurzame toekomst stimuleren. Hij helpt (toekomstig) leiders hun eigen bedoelingen te (onder)zoeken, hun eigen fundamentele manier waarop zij willen bijdragen aan een betere wereld. André wil mensen voeden met het Nyenrode mantra: leiderschap-ondernemerschap- rentmeesterschap. Wat is echt het collectief belang van de maatschappij? Hoe verhoudt dit zich tot de belangen van de klanten en tot de mogelijkheden van het team?

André maakt leiders graag bewust van het feit, dat zij slechts een radertje zijn in een veel groter stelsel van systemen; en dat ze kwetsbaarheid, authenticiteit, intentie en inzet nodig hebben om een geloofwaardige partner voor verandering in dat systeem te zijn.

Bron: http://eventzokanhetook.nl